Website SKPS

Sportschutterslicentie

De sportschutterslicentie geeft de houder ervan het recht om het sportschieten te beoefenen met vergunningsplichtige wapens.

Wie geen houder is van een sportschutterslicentie (of van een voorlopige sportschutterslicentie), mag niet aan sportschieten doen.

De sportschutterslicentie biedt tevens nog een aantal voordelen voor de aankoop van wapens. Sommige wapens kunnen gekocht worden door de houder van een sportschutterslicentie zonder dat vooraf een vergunning wordt aangevraagd bij de gouverneur (een besparing dus van 104,57 EUR retributies). Houders van een sportschutterslicentie kunnen via een vereenvoudigde procedure een wapenvergunning aanvragen.

Voor alle informatie met betrekking tot de sportschutterslicentie, kan je mailen naar tilkinneven@telenet.be

Documenten inzake sportschutterslicenties moeten persoonlijk aan de heer Marino Tilkin(secretaris) worden overhandigd. Dit kan op de volgende tijdstippen: Donderdag van 20 u tot 22 u, alle andere dagen enkel op afspraak met de heer Tilkin. Afspraken kunnen worden gemaakt op volgend telefoonnummer: 012/74.53.56

Documenten die niet persoonlijk worden overhandigd aan de heer Tilkin worden niet behandeld.

Op de website sportschieten.be vind je ook alle nodige info terug :
- aanvraagformulieren
- kalender schietproeven
- informatie over praktische en theoretische proeven
- registratie schietbeurten
- enz. ...