Nieuws

Website SKPS

VANAF VANDAAG OPNIEUW LEDENSTOP !!!

Lidmaatschap 2024 ✨

Geachte leden ,

Het schuttersjaar 2023  heeft zijn laatste spurt ingezet naar de eindstreep…

Hierbij nodigen we jullie uit om Uw lidmaatschap te hernieuwen voor 15 december 2023 .

De wapenwet eist ook dat ieder lid elk jaar bij de hernieuwing van zijn lidmaatschap een recent ( niet ouder dan 3 maanden) , origineel attest van “ uittreksel strafregister” (volgens art.596.1-5 SW)  OF  een kopie van de sportschutterslicentie (voor-en achterkant) moet overhandigen aan het bestuur .

Verbondskaarten  worden  niet opgestuurd, ze moeten afgehaald worden in de club.

Voor 2024 bedragen de lidgelden :

-Lid vanaf 16 jaar :                                   120 €                     

-Tweede lid van het gezin(zelfde adres) :  95 €                     Kadet (tot 15 jaar) :     40 €

Betalen kan uitsluitend via overschrijving op rekening:  BE31 1043 6694 2155   met duidelijke vermelding van Lidgeld 2024, voornaam , naam en adres!!

Het lidmaatschap moet voor 15 december 2023,betaald worden.

Na deze datum wordt de toegang tot de schietstand geblokkeerd (verboden) indien niet in orde met je attest "uittreksel strafregister" OF  kopie van de sportschutterslicentie.

Na 15 december 2023 wordt je lidgeld niet meer aanvaard en ben je uiteraard geen lid meer.

U kan zich dan eventueel inschrijven op de wachtlijst nieuwe leden en je betaalt 40 euro instapkosten.

Omwille van de  wapenwetgeving is ieder lid  verplicht om  minstens 10 schietbeurten (recreatieve schutter) of 12 schietbeurten (sportschutterslicentie) te bewijzen.

Gebruik steeds uw badge voor registratie bij het betreden van de schietstand en vul het register correct in.

Sportschutters hou rekening met de data van de jaarlijkse validatie en vijfjaarlijkse verlenging van uw sportschutterslicentie. Voor alle formaliteiten betreffende de licentie wendt U zich uitsluitend tot Marino.

Sportieve groeten,

Het SKPS -bestuur.

Ladercapaciteiten

Ministerieel besluit tot bepaling van de laders met een groter dan normale capaciteit voor een bepaald model vuurwapen

21 SEPTEMBER 2012

De Minister van Justitie,
Gelet op de wet van 8 juni 2006 houdende regeling van economische en individuele activiteiten met wapens, artikel 3, § 1, 15° ;
Gelet op advies 51.804/2/V van de Raad van State, gegeven op 22 augustus 2012, met toepassing van artikel 84, § 1, 1ste lid, 1°, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State, vervangen bij de wet van 2 april 2003,
Besluit :
Artikel 1. De laders met een grotere capaciteit dan de normale voor een bepaald model vuurwapen, bedoeld in artikel 3, § 1, 15°, van de Wapenwet, hebben een capaciteit van meer dan :
- voor halfautomatische pistolen : 20 patronen;
- voor geweren met pompactie (al dan niet halfautomatisch): 10 patronen;
- voor karabijnen met hendel met randontsteking : 15 patronen;
- voor karabijnen met hendel met centrale ontsteking : 10 patronen;
- voor grendelkarabijnen met randontsteking : 20 patronen;
- voor grendelkarabijnen met centrale ontsteking : 10 patronen;
- voor halfautomatische karabijnen met randontsteking : 40 patronen;
- voor halfautomatische karabijnen met centrale ontsteking : 30 patronen;
- voor geweren met gladde loop : 10 patronen.
In afwijking van het eerste lid mogen laders voor halfautomatische pistolen gebruikt voor IPSC door houders van een sportschutterslicentie meer dan 20 patronen kunnen bevatten op voorwaarde dat de lengte van de lader, gemeten aan de achterzijde, kleiner is dan 171mm.
Art. 2. Dit besluit is niet van toepassing op de laders waarvan de persoon die ze voorhanden houdt, bewijst dat hij ze heeft verworven voor de dag waarop dit besluit wordt bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad. Die laders mogen dan uitsluitend los van een wapen voorhanden worden gehouden.
Art. 3. Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.
Brussel, 21 september 2012.
Mevr. A. TURTELBOOM

Gepubliceerd in het staatsblad: 26-09-2012